Eduard Sievers, tysk språkforsker og germanist. Professor i Jena 1871, Tübingen 1883, Halle 1887 og Leipzig 1892. Han er kjent som utgiver av gammelgermanske tekster, grammatiker, metriker og fonetiker (Grundzüge der Phonetik, 1876), og la grunnlaget for en samlet fremstilling av de germanske språk. I sine senere år arbeidet han med sin såkalte «Schallanalyse», en omdiskutert teori om forfatterspesifikke trekk i rytme og melodiføring som han forsøkte å legge til grunn for stil-og tekstkritiske undersøkelser av gammelgermansk diktning. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.