Johan Gustaf Christoffer Cederschiöld, svensk språkforsker. Professor i Göteborg 1893–1914. Vakte først oppmerksomhet ved sine utgaver og studier av innvandrede sagn i den norrøne litteraturen (Fornsögur suðrlanda, 1877–84 o.fl.). Ble knyttet til Svenska akademiens store ordboksarbeid. I boken Om svenskan som skriftspråk (1897) innfører han stilvariantene høyprosa, lavprosa og mellomprosa eller normalprosa. I Kvinnospråk (1899) i boken Om kvinnospråk och andra ämnen (1900) er Cederschiöld meget tidlig ute med observasjoner om språk og kjønn. Han hadde stor evne til å skrive populært om språklige og stilistiske emner, f.eks. i Rytmens trollmakt (1905, opptrykk 1980), Framtidssvenska (1917), Skriftsvenska och talsvenska (1919), Svensk stilistik (1920).