Erik Noreen, svensk språkforsker, sønn av A. G. Noreen. Professor i nordiske språk i Lund 1931–40, i Uppsala 1940–46. Han drev med folkemålsforskning, stedsnavngransking og runologi, og var særlig opptatt av den filologiske litteraturforskning. Han utgav studier om den gamle norsk-islandske litteraturen, Studier i fornvästnordisk diktning (3 bd., 1921–23), og oversikten Den norsk-isländska poesien (1926). I Eufemia-visorna (3 bd. 1923–29) drøftet han spørsmålet om det norske grunnlaget for dem.