Vilhelm Thomsen, dansk språkforsker. Professor i sammenlignende språkforskning ved Københavns Universitet 1887–1913. Hans arbeider omfatter indoeuropeiske og finsk-ugriske språk. Han er særlig blitt kjent fordi han 1893 tolket de såkalte Orkhon-innskriftene fra Mongolia, og påviste at språket i dem var tyrkisk. Også til undersøkelsen av lykisk og etruskisk ytet han viktige bidrag. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.