Michel Bréal, fransk språkforsker. Professor i sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap ved Collège de France fra 1866. Han beskjeftiget seg særlig med latin og de beslektede gammelitaliske språkene. Hans hovedverk er utgivelsen og den utførlige tolkningen av gamle umbriske språkminnesmerker og et arbeid om betydningslære.