Kenneth Lee Pike, amerikansk språkforsker. Professor ved University of Michigan 1955–79. Han var fonetiker og fonolog og gav betydelige bidrag til teoretisk lingvistikk. Opphavsmann til en egen språkteori som kalles tagmemikk. Mye av hans forskning var viet beskrivelsen av tidligere ukjente språk i Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Afrika og Ny-Guinea, for å legge grunnlaget for bibeloversettelser og misjon i disse språksamfunnene.