Bernhard Karlgren, svensk språkforsker, sinolog, bror av A. Karlgren. Professor i østasiatisk språkvitenskap og kultur i Göteborg 1918, sjef for de østasiatiske samlinger og professor i østasiatisk arkeologi i Stockholm 1939. Karlgren la ved flere arbeider grunnlaget for den historiske utforskning av det kinesiske språk og leverte viktige bidrag til dialektforskningen. Han trakk også opp grunnlinjene for den kinesiske bronsealders kronologi og undersøkte kildekritisk det eldste kinesiske historiske materiale. De fleste av hans vitenskapelige arbeider er offentliggjort i Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, hvor en bibliografi av hans verker til 1954 er å finne (bd. 28, 1956). Av hans populærvitenskapelige verker kan man særlig merke Ordet och pennan i Mittens rike (1918), Från Kinas tankevärld (1929), Från Kinas språkvärld (1946) og Religion i Kina – antiken (1964).