Georg Friedrich Grotefend, tysk filolog. Gav som ung gymnaslærer i Göttingen bidrag av grunnleggende betydning til tydningen av kileinnskriftene i Persepolis. Også senere, da han var blitt rektor i Hannover, arbeidet han med slike innskrifter, samtidig med at han utforsket oskisk og umbrisk (gammelitalisk).