Otto Jespersen, professor i engelsk språk og litteratur i København 1893–1925. Jespersen var en av sin tids fremste språkforskere og skrev en lang rekke betydelige verker om fonetikk, engelsk grammatikk og språkfilosofi. Han øvde sterk innflytelse på språkpedagogikken ved å trekke fonetikken inn i språkundervisningen. Av hans mange arbeider nevnes Growth and Structure of the English Language (1905), hovedverket A Modern English Grammar (7 bd., 1909–49), The Philosophy of Grammar (1924) og Analytic Syntax (1937). Han var en av skaperne av det internasjonale hjelpespråket ido og foreslo endringer av ido under navnet novial. Utgav erindringene En Sprogmands Levned (1938).