Christian Molbech, dansk historiker, litteratur- og språkforsker. Best kjent i ettertiden er Molbech for sine ordbøker: Dansk Dialektlexikon (1833–41), Dansk Glossarium el. Ordbog over forældede danske Ord fra 12. til 16. Aarh. (1853 ff.), og særlig den store ettbinds håndordbok Dansk Ordbog (1828–33, 2. utg. 1854–59). Han stod også for en rekke utgaver av eldre tekster og historiske kilder.