Finnur Jónsson, islandsk filolog. Dr.philos. 1884. Professor i nordisk språkvitenskap ved Københavns Universitet 1898–1928. Jónsson var en allsidig forsker innen norrøn og islandsk filologi. Hans to hovedverker er Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie (3 bd., 1894–1902, ny utg. 1920–24), og den samlede utgave av skaldekvadene, Den norsk-islandske skjaldedigtning (1912–15); begge er banebrytende førstehåndsarbeider. Han stod for kritiske utgaver av de viktigere kongesagaene og enkelte håndskrifter. Jónsson testamenterte sin store bok- og manuskriptsamling til Islands universitet.