Emil Nestor Setälä, finsk språkforsker. Professor i finsk språk og litteratur ved universitetet i Helsinki 1893–1929. Gjennom sin vektlegging av den historiske siden ved språkforskningen kom han ved sin akademiske og politiske makt til å dominere finsk språkforming i første halvdel av 1900-tallet. Han motarbeidet nyere retninger i språkvitenskapen som strukturalismen, og forårsaket at finsk språkvitenskap var isolert fra internasjonal språkforskning frem til 1960-årene. I 1901 grunnla han Finnisch-ugrische Forschungen, sentralorganet for finsk-ugrisk språkforskning, folklore, forhistorie og etnografi. 1917–18 medlem av Riksdagen og kirke- og undervisningsminister, 1925–26 utenriksminister, 1927–30 finsk sendemann i København. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.