Priscianus, romersk grammatiker, lærer i latinsk språk i Konstantinopel under keiser Anastasius (491–518). Hans Institutio de arte grammatica i 18 bøker er den mest omfangsrike latinske grammatikk som er bevart fra oldtiden. Den har vært grunnleggende for terminologi og inndeling i senere grammatikker.