Pál Hunfalvy, ungarsk språkforsker, etnograf og historiker. Medlem av nasjonalforsamlingen fra 1848. Startet det første ungarske filologiske tidsskriftet i 1856. Han grunnla det ungarske etnografiske selskap 1889 og var en av pionerene innen finsk-ugrisk sammenlignende språkforskning.