Robert Eugen Zachrisson, svensk språkforsker. Professor i engelsk i Uppsala 1921. Virket særlig innen engelsk språkhistorie og navneforskning. Utarbeidet det forenklede rettskrivningssystemet Anglic, i et forsøk på å lette bruken av engelsk som verdensspråk ved en radikal forenkling av rettskrivningen.