Daniel Jones, britisk språkforsker; fonetiker. Fra 1907 knyttet til University College, London, professor i fonetikk samme sted 1921–49. Han fikk også stor betydning gjennom sitt livslange virke i International Phonetic Association, der han var president 1950–67. Han forfattet flere innflytelsesrike arbeider om engelsk og allmenn fonetikk, bl.a. An Outline of English Phonetics (1918 og senere utg.), The Phoneme, its Nature and Use (1950 og senere utg.). For det brede publikum er Jones mest kjent som utgiver av uttaleordboken An English Pronouncing Dictionary (1917; senere en rekke rev. utg.).