Johan August Lundell, svensk språkforsker. Fra 1891 professor i slaviske språk ved universitetet i Uppsala. Han grunnla 1878 tidsskriftet Svenska landsmål, der han offentliggjorde sine dialektstudier. Lundell er særlig kjent som fonetiker og dialektgransker og som skaper av «landsmålsalfabetet», en lydskrift som blir brukt i Sverige.