Matthias Moth, dansk embetsmann og språkmann. Innehadde en mengde offentlige verv, bl.a. fra 1680 kanselliråd og kammersekretær for norske saker og fra 1688 oversekretær i det danske kanselli for norske saker; styrte postvesenet 1688–99. Moth etterlot seg 60 bind håndskrevne samlinger til en dansk ordbok. I 1698 rettet han en henvendelse til embetsmenn i begge riker og bad dem undersøke ordforrådet i landene og gi innberetning til regjeringen. Den vakte stor interesse i Norge, og det kom inn flere svar som ennå er oppbevart i de uutgitte samlinger i Det Kongelige Bibliotek; jf. Jacob Rasch.