Alexander John Ellis, britisk språkforsker, en av grunnleggerne av den vitenskapelige fonetikk i Storbritannia. Utgav fra 1840-årene av tallrike arbeider om fonetiske emner og om rettskrivningsreformer. Utarbeidet (delvis sammen med M. I. Pitman) og brukte lydskriftsystemer som fikk betydning for utviklingen av senere lydskriftalfabeter (ved P. Passy, H. Sweet, J. Storm o.a.). Skrev On Early English Pronunciation (5 bd., 1869–89), som er viktig for engelsk lydhistorie og dialektbeskrivelse; publiserte også matematiske og musikkteoretiske avhandlinger.