Franz Nikolaus Finck, tysk språkforsker, professor ved universitetet i Berlin. Skrev flere språktypologiske verker av betydning, bl.a. Die Sprachstämme des Erdkreises (1909) og Die Haupttypen des Sprachbaus (1910, 5. utg. 1965).