Theodor Frings, tysk språkforsker, germanist og dialektforsker som utgikk fra F. Wredes Marburgerskole. 1917–26 professor i Bonn, 1927–57 i Leipzig. Frings var særlig opptatt av å påvise sammenhenger mellom dialekt- og kulturgeografi, som i Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden (1926, sm.m. historikeren H. Aubin og folkeminnegranskeren J. Müller). Andre viktige verker er Germania Romania (1932), Heinrich von Veldeke (4 bd., 1947–52, sm.m. G. Schieb) og Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache (1948). Sammen med E. Karg-Gasterstädt utgav han fra 1952 Althochdeutsches Wörterbuch. Fra 1932 redaktør av tidsskriftet Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB).