Christianus Cornelius Uhlenbech, nederlandsk språkforsker. Professor i sanskrit og sammenlignende språkvitenskap i Amsterdam 1892, i germanske språk i Leiden 1899–1926. Skrev verker særlig over baltisk og slavisk samt etymologiske ordbøker over sanskrit og gotisk. Viktige arbeider om eskimoisk og indianske språk.