Karl Friedrich Geldner, tysk orientalist. Hans hovedverk som iranist er utgaven av Avesta (3 bd., 1885–95). Som indolog oversatte han Rigveda, som utkom etter hans død (3 bd., 1951).