Wilhelm August Streitberg, tysk språkforsker og germanist. Professor i Freiburg (Sveits) 1889, Münster 1899, München 1909, Leipzig 1920. Han er kjent for sine grunnleggende arbeider om gammelgermansk (Urgermanische Grammatik, 1896) og gotisk (Gotisches Elementarbuch, 1897). Hans Die gotische Bibel (1908–10, 6. utg. 1971) er stadig standardutgaven av de gotiske bibeltekster.