Friedrich Maurer, tysk filolog og germanist. Professor i Freiburg im Breisgau fra 1937. Kjent som språkhistoriker, dialektforsker og utgiver av tysk middelalderlitteratur, bl.a. Walther von der Vogelweide, hvis Sprüche han oppfatter som «politische Lieder». I Nordgermanen und Alemannen (1942) stiller han seg tvilende til den tradisjonelt antatte vestgermanske språkgruppen.