Elmer H. Antonsen, amerikansk språkforsker, germanist og runolog. Professor ved University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1970–96. Særlig kjent for sin teori om at det eldste runespråket representerer et opprinnelig felles nordvestgermansk språk. Han utgav A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions (1975).