Nikolaj Jakovlevitsj Marr, russisk-georgisk språkforsker. Professor i armensk og georgisk litteratur i St. Petersburg fra 1900. Spilte en betydelig rolle som utgiver av grunnleggende arbeider i armensk og georgisk filologi, men ble mest kjent på grunn av sin egen språkteori. På sviktende vitenskapelig grunnlag forkastet han den sammenlignende språkforsknings metoder og resultater: alle språk skulle ha samme opprinnelse og utvikle seg i stadier svarende til endringer i tenkningen som var direkte avhengig av produksjonsforholdene. Hans lære ble lenge anerkjent som marxistisk språkvitenskap, inntil den 1950 ble definitivt fordømt.