Karl Bernhard Wiklund, svensk språkforsker og etnograf. Professor i finsk-ugriske språk i Uppsala fra 1906. Utgav en rekke betydelige arbeider om samenes språk og historie. Han studerte lydhistorien og de nordiske lånordene i samisk og utgav en lulesamisk ordbok og grammatikk.