Jan Frans Willems, flamsk språkforsker. Etter opprettelsen av den belgiske stat 1830, med fransk som statens eneste språk, ble han den første leder for den flamske bevegelse. Willems nedla et stort arbeid for det nederlandske språkets stilling i Belgia, bl.a. ved nyutgaver av flamsk middelalderlitteratur, f.eks. Reinaert de Vos (1836), og ved å starte det vitenskapelige tidsskriftet Belgisch Museum (1836–46).