Theodor Benfey, tysk orientalist og språkforsker. Kjent for sin oversettelse (1859) av den indiske eventyrsamlingen Panchatantra med en epokegjørende innledning om eventyrenes vandringer.