Gunnar Bech, dansk språkforsker. Professor i tysk filologi ved Københavns Universitet 1956–66, i allmenn og sammenlignende språkvitenskap (etter L. Hjelmslev) 1966–68 og i germansk filologi 1968–72. Særlig kjent for sitt grunnleggende verk Studien über das deutsche verbum infinitum (2 bd., 1955–57) og viktige bidrag til rekonstruksjonen av det tidligste germanske verbsystem.