Henry Thomas Colebrooke, britisk indolog. Embetsmann i Bengal, India fra 1782. Blir ansett som sanskritfilologiens grunnlegger gjennom sine omfattende studier av sanskritlitteraturen og sine mange utgaver og oversettelser av og essayer om disse tekstene (samlet i Miscellaneous Essays, utgitt i 1873).