Justus Georg Schottel, tysk språklærd. Med arbeider som Teutsche Sprachkunst (1641) og Ausführliche Arbeit von der teutschen Haubtsprache (1663) ytet han betydelige bidrag til normeringen av tysk grammatikk og utviklingen av tysk ordforråd. I Teutsche Vers- und Reimkunst (1645) videreførte han Martin Opitz' reform av tysk metrikk. Schottel ønsket å bekjempe språkblanding og var talsmann for det tyske språks likeverd med de andre vesteuropeiske kulturspråk.