Thomas Albert Sebeok, ungarsk-amerikansk språkforsker. Professor ved Indiana University fra 1967. Han nedla en betydelig forskningsinnsats innen semiotikk, ural-altaisk språkvitenskap og antropologi. Utgav bl.a. Encyclopedic Dictionary of Semiotics (3 bd., 1986) og The Semiotic Sphere (1986).