Franz Bopp, tysk språkforsker, ved siden av Rasmus Rask grunnleggeren av den sammenlignende indoeuropeiske språkvitenskapen. Professor i Berlin 1821–64. Hans hovedverk er en sammenlignende grammatikk (6 bd., 1833–52) for sanskrit, gammelpersisk, armensk, gresk, latin, litauisk, gotisk og tysk som er den første sammenhengende fremstilling av disse språkenes innbyrdes slektskapsforhold med forklaring av de forskjellige formers opprinnelse og utvikling. Et forarbeid til dette er hans avhandling om konjugasjonen i de samme språk (1816). Han offentliggjorde dessuten sammenlignende undersøkelser av keltisk, albansk, kaukasisk og bidrog vesentlig til studiet av sanskrit.