Hermann Paul, tysk språkforsker. Professor i Freiburg im Breisgau 1874, i München 1893. Paul var en av de førende junggrammatikere. Hans Prinzipien der Sprachgeschichte (1880, 9. utg. 1975) er en innflytelsesrik sammenfatning av det teoretiske grunnlaget for datidens historiske språkvitenskap. Han utgav også standardverket Mittelhochdeutsche Grammatik (1881, 23. utg. 1989) og fembindsverket Deutsche Grammatik (1916–20). I 1874 grunnla han sammen med W. Braune tidsskriftet Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB).