Leo Weisgerber, tysk språkforsker, germanist, romanist og keltolog. Professor i Rostock 1927, i Marburg 1938, i Bonn 1942–66. Med sin sterke understrekning av ordenes og formenes innhold fortsetter han tradisjonen fra Wilhelm von Humboldt og er i sin omfattende produksjon opptatt av å vise at språkets struktur preger språksamfunnets virkelighetsoppfatning og verdensbilde (Von den Kräften der deutschen Sprache, 4 bd., 1954–59).