George Abraham Grierson, britisk språkforsker. Embetsmann i India 1873–99. Han fikk 1898 av den indiske regjering i oppdrag å utarbeide en oversikt over alle levende språk og dialekter i størsteparten av India. Materialet ble samlet av lokale embetsmenn, og det ble bearbeidet av Grierson, for en stor del i samarbeid med Sten Konow. Resultatet ble offentliggjort i Linguistic Survey of India (19 foliobd., 1903–28). Tross svakheter i primærmaterialet er dette et språkvitenskapelig storverk, som har hatt betydning langt utenfor indisk språkforskning. Grierson utgav også arbeider om indiske språk, indisk religion, folkediktning osv.