Mathias Alexander Castrén, finsk språkforsker og etnograf, en av den finsk-ugriske språkforskningens grunnleggere. Reiste 1838–49 i finsk Lappland, Karelen og Sibir og samlet et omfattende språklig og etnologisk materiale fra finsk-ugriske, samojediske, tyrkiske og mongolske folkegrupper. Det første professorat i finsk språk ble opprettet for ham ved universitetet i Helsinki 1851. Etter hans død utkom Nordische Reisen und Forschungen (12 bd., 1853–62; deler også på svensk).