Berthold Delbrück, tysk språkforsker. Professor i sanskrit og sammenlignende språkvitenskap i Jena 1870–1912. Han gjorde seg særlig fortjent som grunnlegger av den sammenlignende indoeuropeiske syntaks: Syntaktische Forschungen (5 bd., 1871–88); Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen (3 bd., 1893–1900).