Georg Wenker, tysk germanist og språkforsker. Grunnlegger av Deutscher Sprachatlas. Materialet til dette oppbevares i Marburg, og et utvalg dialektkart ble utgitt 1927–56. Han grunnla den tyske retning av dialektgeografien som sammen med den franske skole som utgikk fra J. Gilliéron, ble retningsgivende for moderne dialektforskning. I motsetning til den franske skole baserte Wenker datainnsamlingen ikke på feltundersøkelser, men på spørreskjemaer som ble sendt til folkeskolelærere i hele det tyske riket.