Bertil Malmberg, svensk språkforsker. Professor i fonetikk i Lund 1950–69, i allmenn språkvitenskap 1969–78. Han behandlet spesielt romanske språk og skrev tallrike avhandlinger og lærebøker om fonetikk og allmenn lingvistikk, f.eks. Nyare fonetiska rön (1966), Nya vägar inom språkforskningen (3. utg. 1966), Structural Linguistics and Human Communication (2. utg. 1966). Han var også en foregangsmann innen semiotikk, bl.a. med bøkene Teckenlära (1972) og Le Langage – signe de l'humain (1979). Sammen med Stig Wikander startet han 1947 Studia Linguistica, et forum for allmenn og sammenlignende språkforskning.