Henry Sweet, britisk språkforsker. Gjorde en betydningsfull innsats som fonetiker med arbeidet Handbook of Phonetics (1877) og ved utarbeidelsen av det internasjonale fonetiske alfabet (IPA). Han studerte lydlæren i mange språk og utgav arbeider om engelsk språkhistorie (History of English Sounds, 1888). Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911. Sweet var litterært forbilde for karakteren professor Higgins i George Bernard Shaws Pygmalion.