Otto von Friesen, svensk språkforsker. Professor i svensk språk i Uppsala 1906–35. Skrev flere verker om runespråket, bl.a. Om runskriftens härkomst (1904), Rökstenen (1920), Runer og De svenska run-inskrifterna i Nordisk kultur VI (1933). Behandlet også emner fra norrøn filologi.