Jens Pedersen Høysgaard, dansk språkforsker; av yrke universitetspedell, deretter klokker. I en rettskrivningsdebatt omkring 1740 bidrog Høysgaard med sine første skrifter, to prøver på dansk rettskrivning med forslag til forbedringer, bl.a. ved å bruke aksenttegn. Han fremstilte her det danske vokalsystem og egenskaper ved stavelsen i dansk som tonehøyde, tonefall, kvantitet og støt, utviklet videre i hovedverket Accentuered og raisonnered Grammatica (1747). I 1752 kom Methodisk Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax, som ikke er en setningslære, men redegjør for forholdene mellom sammenhørende ord og ordforbindelser, og i 1769 en grammatikk. Høysgaards tanker fikk stor innflytelse på senere grammatisk litteratur og på den dansk-norske morsmålsopplæring.