William Jones, britisk orientalist. Fra 1783 overdommer i Calcutta, hvor han stiftet The Asiatic Society of Bengal. Han offentliggjorde tallrike bidrag til orientalsk historie og prøver på orientalsk diktning og er den egentlige grunnleggeren av indisk filologi. I et foredrag 1786 påviste han tydeligere enn noen annen før ham slektskapet mellom sanskrit og gresk. Særlig fortjent har han gjort seg ved sine oversettelser av to sanskritverk, Kalidasas drama Shakuntala (1789) og Manus lovbok. Med disse vakte han interessen for indisk litteratur i Europa. Han lot også trykke den første bok på sanskrit.