Johann Christoph Adelung, tysk språkforsker, leksikograf og forfatter av tallrike kulturhistoriske skrifter i opplysningstidens ånd. Overbibliotekar i Dresden fra 1787. Var en forkjemper for et enhetlig tysk standardskriftspråk på oversaksisk grunnlag. Utgav grammatiske skrifter og en omfattende ordbok over det tyske språk med etymologiske og betydningshistoriske forklaringer (Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der hochdeutschen Mundart, 5 bd., 1774–86; 2. opplag 1793–1801).