Noah Webster, amerikansk språkmann, journalist og jurist. Banebrytende leksikograf; utgav A Grammatical Institute of the English Language (1783–85), som fikk bestemmende innflytelse på skriftspråket i USA, og standardverket An American Dictionary of the English Language (1828), som fremdeles utgis i fornyet og utvidet form og er den store standardordboken i USA.