Theodor Siebs, tysk språkforsker og germanist. Professor i Greifswald 1890, i Breslau 1902–29. Han er særlig kjent for sin normering av det tyske scenespråket. Hans hovedverk Deutsche Bühnenaussprache (1898) ble toneangivende for utviklingen av en tysk standarduttale og kom i tallrike utgaver (19. utg. 1969 som Deutsche Aussprache). Også kjent for sin forskning om frisisk språk.