Jan de Vries, nederlandsk filolog og religionshistoriker. Professor i gammelgermansk og indoeuropeisk språkvitenskap i Leiden 1926–45. Av hans omfattende vitenskapelige produksjon kan nevnes oversiktsverkene Altnordische Literaturgeschichte (2. utg., 2 bd. 1964–67), Altgermanische Religionsgeschichte (2. utg., 2 bd. 1956–57), Altnordisches etymologisches Wörterbuch (1957).